Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Conducere

Primar : Bratosin Nistor
Date personale
Data nasterii : 27.05.1966
Locul nasterii : Comuna Urechesti, Jud. Vrancea
Aprtenenta politica : PNL
Profesia : contabil

Conform legilor in vigoare, primarul indeplineste o functie de autoritate publica. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, pe care il conduce si controleaza. Primarul reprezinta comuna in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.
Semnul distinctiv al primarului este esarfa cu culorile drapelului national al Romaniei, care este purtata in mod obligatoriu la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor. Primarul indeplineste atributiile principale stipulate la art. 154 din OUG nr.57 din 3 Iulie 2019, privind administratia publica locala.

Viceprimar : Lupu Leica-Nicusor
Date personale
Data nasterii : 15.03.1965
Locul nasterii : Com. Urechesti, Jud. Vrancea
Apartenenta politica : PNL
Profesia : marinar

Conform legilor in vigoare, Consiliul Local alege din randul membrilor sai viceprimarul, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie.
Viceprimarul exercita atributiile care ii sunt delegate de catre primar, in conditiile prevazute de art. 163 din OUG nr.57  din 3 Iulie 2019 privind administratia publica locala.

Secretar General: Adam Carmen
Date personale
Adresa: Comuna Popești, Județul Vrancea
E-mail: carmenadam73@yahoo.com
Stare civila : căsătorită
Studii : superioare
Calificări: Jurist
Activități / interese: – managementul funcției publice

 

Conform legilor in vigoare, secretarul Primariei este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.
Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic. Functia de secretar se ocupa pe baza de concurs sau examen, dupa caz, iar numirea se face de catre prefect.
Secretarul indeplineste atributiile principale stipulate la art. 243 din OUG nr.57 din 3 Iulie 2019, privind administratia publica locala.

Administrator Public: Tudorache Iane

Date personale
Data nasterii: 11.05.1968
Adresa: Comuna Urechesti, Jud, Vrancea
E-mail: iane1968@yahoo.com
Stare civila: Casatorit
Studii: Superioare / Jurist

AUDIENTE

– administrator public – saptamanal, in ziua de miercuri intre orele 9-12

La nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, primarul, respectiv preşedintele
consiliului judeţean poate propune consiliului local, consiliului judeţean, după caz, înfiinţarea
funcţiei de conducere de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate.
Persoanele care pot ocupa funcţia de administrator public, de regulă, trebuie să fi
absolvit studii superioare economice, administrative, tehnice sau juridice.
Numirea în funcţie a administratorului public se face prin dispoziţia primarului,
respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, după caz, care are ca anexă un contract de
management cu respectarea cerinţelor specifice.
Contractul de management se încheie între primar, respectiv preşedintele consiliului
judeţean, după caz, şi administratorul public pe durată determinată. Durata contractului de
management al administratorului public nu poate depăşi durata mandatului primarului, a
preşedintelui consiliului judeţean, după caz, în timpul căruia a fost numit.
În baza contractului de management, administratorul public poate îndeplini atribuţii de
coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de
interes local, respectiv judeţean, după caz.
Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean poate delega către administratorul
public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.
Sari la conținut