Lista Funcțiilor din instituția publică plătite din fondurile publice la 01.09.2022